Komitean jäsenet | Committee members

St Albansin Suomikoulu

St Albansin Suomikoulu perustettiin vuonna 1985. St Albansissa on kasvava ja aktiivinen suomalaisyhteisö, jolla on läheiset yhteydet Suomeen. Koulun omassa opetussuunnitelmassa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

  • Kielenopetusta ja tukea suomalais-brittiläiselle yhteisölle Iso-Britanniassa, Hertfordshiren kunnassa
  • Edistää Suomen kulttuurin ja suomalaisten elämäntapojen tietämystä
  • Lapsille, nuorille ja aikuisille!
  • Tukea kaksikielisten perheiden lasten suomen kielen taitoa ja lujittaa suomalaista identiteettiä, antaa tietoa Suomesta, sen historiasta, maantieteestä ja kulttuurista
  • Suomikoulussa järjestetään myös aikuisopetusta, joka on suunnattu suomalaisten muunkielisille partnereille, ystäville ja muille Suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille aikuisille
Oppilaamme

St Albansin Suomikoulussa käy taustaltaan hyvin monenlaisia oppilaita. Nuorimmat opiskelijoistamme rupeaa koululla käynnin jo vaippaiässä. Kouluikään päästyä, he siirtyvat luokkaan ilman vanhempiaan. Muutamat heistä puhuvat suomea täysin sujuvasti, jotkut ymmärtävät suomea jonkin verran, osa ei osaa suomea vielä ollenkaan.

Aikuisluokkia on kolmea eri tasoa. Oppilaat saattavat olla suomalaisten lapsia, puolisoita tai ystäviä. Muilla ei ole muuta yhteytta Suomeen paitsi kiinnostus suomenkielestä tai kulttuurista. Kaikki ovat tervetulleita.

 
Koulun Toiminta

St Albansin Suomikoulu toimii Marlborough Koulun tiloissa St. Albansissa erikseen ilmoitettavina koulupäivinä (periaatteessa joka toisena lauantaina) lukukausilla. Oppitunnit alkavat klo 9:45 ja päättyvät klo 12:00 ja koulupäiviä on vuodessa 19.

Osallistuminen koulun toimintaan ja opiskeluun on täysin vapaaehtoista. Kulujen peittämiseksi koulu perii lapsioppilailta pientä lukukausimaksua, aikuisopiskelijat kustantavat opetuksensa itse. Koulu on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen. Koulun toimintaa tukevat mm. Suomen opetusministeriö jaFinn-Guild (joka myös järjestää vuotuisen opettajien koulutuksen).

St Albansin Suomikoulu harjoittaa myös itsenäistä varainhankintaa mm. pitämällä koulupäivänä kahvilaa ja kioskia, josta voi ostaa suomalaisia ruokatavaroita ja makeisia, sekä järjestämällä yhteisiä tapahtumia, kuten juhannusjuhlat ja joulubasaarin. Koulussa toimii myös kirjasto, josta voi lainata suomenkielisiä lasten- ja aikuisten kirjoja, videoita, musiikkia ja lehtiä.

Koulun toimintaa kehitetään jatkuvasti oppilaiden, vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Keväisin koulussa toteutetaan oppilaille ja vanhemmille suunnattu kysely, jonka pohjalta koulun opetussuunnitelmaa ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opettajakunnan ja komitean kanssa. Opetussuunnitelma tarkistetaan kerran vuodessa.

Koulun kaikessa toiminnassa pyritään korostamaan avoimuutta, jakamista, yhdessä tekemistä ja yhteisymmärrystä.

 
Iso-Britannian Suomikoulujen yleiset tavoitteet

Ison-Britannian Suomikoulujen opetussuunnitelman mukaan kaikkien Suomikoulujen tavoitteena on

  • tukea kaksikielisten perheiden lasten suomen kielen taitoa ja lujittaa suomalaista identiteettiä
  • antaa tietoa Suomesta, sen historiasta, maantieteestä ja kulttuurista
  • tarjota suomen kielen opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

On siis huomattava, että Suomikoulut eivät ole varsinaisia kielikouluja, koska opetustunteja on verraten vähän. Koulussa kyllä opitaan suomea, mutta ensisijaisesti Suomikoulu tukee ja ylläpitää suomen kielen taitoa ja motivoi oppilaita suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin oppimiseen. Sen takia vanhempien ja lähiympäristön tuki ja rohkaisu sekä jatkuva suomenkielinen vuorovaikutus oppilaan (lapsen tai aikuisen) kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kodin merkitystä oppilaan kielellisessä kehityksessä ei voi yliarvioida.

Suomalainen tai suomenkielinen vanhempi tai muu läheinen ihminen on oppilaalle avainhenkilö suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin välittäjänä. Suomikoulu tukee oppilaan avainhenkilöä siinä pitkäjänteisessä ja vaativassa työssä, joka tähtää oppilaan kaksikielisyyteen tai suomen kielen taitojen ja kulttuurin tuntemuksen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Suomikoulun tavoitteena on oppilaan terve itsetunto, joka on paras tapa menestyä kulttuurien välisessä kommunikaatiossa.

Supporting Bilingual Language Learning / KAKSIKIELISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN

Entinen opettajamme Vilma loi tämän neurotieteeseen pohjautuvan pienen tietopaketin kaksikielisyyden tukemisesta: “Tein sen sekä suomeksi että englanniksi, koska halusin lähettää Suomikoululle nimenomaan suomenkielistä materiaalia, mutta halusin että myös suomea taitamattomat voivat halutessaan lukea sen. Toivottavasti siitä on iloa ja hyötyä teille :)” – Vilma Tuominen

 

/// UK Registered Charity nr 1058809