Seuraavat koulupäivät / Next school days

GDPR pyyhki sähköpostilistat, jos et ole vielä pyytänyt pääsyä uusille tee se nyt ¦ GDPR wiped old email lists, please sign up now to receive important updatesOpi suomea hyväntuulisessa ilmapiirissä

Koulu tarjoaa opetusta, joka pyrkii tukemaan ja kehittämään oppilaiden Suomen kielen, kulttuurin ja tapojen tuntemusta. Opetuksessa yhdistyy oppilaiden oma iän ja taitojen mukainen aktiivinen toiminta ja perinteinen luokkaopetus.

St Albansin Suomikoulu on yksi suurimmista suomen kielellä opetusta antavista järjestöistä Suomen rajojen ulkopuolella. Kielen opetuksen lisäksi tavoitteenamme on tukea kaksikielisten perheiden lasten suomen kielen taitoa ja lujittaa suomalaista identiteettiä, antaa tietoa Suomesta.

Learn Finnish in a friendly atmosphere

St Albans Finnish School offers language courses with the aim of improving the students’ familiarity of Finnish language, culture and customs. Teaching combines traditional classroom tuition with learning through activities tailored to student’s age and ability.

St Albans Finnish School is one of the largest organisations outside Finland offering Finnish language tuition. In addition to language classes our aim is to support bilingual children’s language development and their Finnish identity, as well as provide information about Finland.

Newsletter

Tahdotko uusimmat uutiset ja muistutukset koulupäivistä sähköpostiisi?
Would you like to receive the latest news and email reminders?

Emme spämmää! |  No spam, ever!

Tiedustelut  | Enquiries

suomikouluSTA@gmail.com
tai pistäydy koulupäivänä kysymässä!  |  or drop in to say ‘Hei!’